CrossFit Fundamentals – SQM Gym

CrossFit Fundamentals

Fundamentals

De CrossFit Fundamentals is een serie van 3 lessen. Tijdens deze 3 lessen leer je de 9 foundational movements van CrossFit, en zal je worden geïntroduceerd met de cultuur, methodologie en manier van werken binnen CrossFit.

Aan het eind van elke fundamentals les staat een korte workout gepland. Op die manier maak je kennis met de typische CrossFit style van trainen, en kan je de bewegingen direct in de praktijk brengen.

Als je alle drie de fundamentals-lessen hebt doorlopen (niet perse op volgorde af te leggen), dan ben klaar voor je eerste officiële CrossFit-les. Zo zorgen we ervoor dat je op een veilige en verantwoorde manier aan deze lessen mee kunt doen. Wij bieden de fundamentals-lessen op zes momenten per week aan en door de intensiteit van de lessen is het mogelijk om alle drie de lessen in een week af te ronden.

De fundamentals zijn opgebroken in de 3 delen: 

De Squat series zal op maandagavond en dinsdagochtend worden gegeven. In deel 1 gaan we in op het squat patroon. Binnen CrossFit komen de volgende drie squats het meeste voor: de Air Squat, Front Squat en Overhead Squat.

In de Press series wordt ingegaan op de press: het boven je hoofd brengen van de barbell (stang) met een push /press beweging. De 3 fundamentele presses zijn de Strict Press, de Push Press en de Push Jerk. Deel 2 wordt gegeven op woensdagavond en donderdagochtend.

Tijdens de Hinge series zal aandacht worden besteedt aan de Deadlift, de Sumo Deadlift High Pull en de Medicine Ball Clean. Deze les wordt gegeven op vrijdag- en zaterdagochtend.